VERİNET YAZILIM - Network Marketing, Bayi Yönetim, Eğitim Yönetim, Eticaret

Matrix Kazanç Sistemi

Matrix kazanç sistemi, kişinin getireceği yeni üye sayısını ve oluşan derinliğin sınırlarının baştan çizildiği bir sistemdir. Uzunluğu ve genişliği bellidir. Üyelerin belli düzen ile dizildiği bir piramite benzer. Bu nedenle kazanç sınırsız değil kısıtlıdır. Belirlenen kişiden fazla yapılan her yeni kayıt başka üye altına yapılır. Ve yine belirlenen derinliğin dışında yapılan herhangi bir satış ya da yeni üye eklenmesi kişiye prim olarak yansımaz. Plan sınırları belli olduğu için anlaması ve uygulaması kolaydır.

 

Örneğin 5X8 sisteminde kişi en fazla 5 yeni üye ekleyebilir. Ayrıca 8. kademedeki derinliğe kadar prim alma hakkına sahiptir. Bir sonraki kademeden herhangi bir kazancı bulunmaz. En çok kullanılan örnekler 5X8, 3X9 ve 2X12 sistemleridir. Her firma kendi modelini belirleyebilir.

 

Plan, ilk üyeleri birinci seviyeye ekleyerek başlar ve ilk seviyenin tamamlanmasından sonra kaydettiğiniz her bir kişi sonraki seviyeye ve belki de plana göre bir sonraki seviyeye kaydolur.

 

Matrix Kazanç Planı Bonusları

Sisteme katılımı arttırmak ve teşvik etmek amacı ile bir takım bonuslar tanımlanır ve uygulanır.

 

Sponsor bonusu: Network firması, mevcut üyelerini yeni üye eklemeleri için teşvik amaçlı sponsor bonus tanımlar. İlk seviye doldurulduktan sonra kazanılan bonustur. Örneğin 2X12 modeli kullanılıyor. Kişi 2 kişiyi alt kademesine eklediği zaman  bu bonusu hak eder.

 

Eşleşme bonusu: Eşleşme bonusu üst kademedeki üyeye verilen primdir. Alt kademedeki bir üye herhangi bir bonus kazandığı zaman, teşvik amaçlı bir üst seviyedeki üyeye de yüzde prim verilir. Bu bonus tanımlaması her firmaya göre değişiklik gösterir.

 

Kademe bonusu: Bu sistemde hangi plan uygulanıyor ise ona göre değişiklik gösterir. Örneğin 3X9 planı kullanılıyor. Üst kademedeki üye 3 kişiyi ekledi ve bu eklenen 3 kişiden 1 tanesi de kendi alt kademesine 3 kişiyi ekledi. İşte o zaman ilk kayıt olan üyeye kademe bonus primi verilir. Ağacın yatay kısmını kendisi ve bir alt kademesi tamamladığı zaman kazanılan bonustur.

 

Pozisyon bonusu: Yine belirlenen sisteme göre değişiklik gösteren bir bonus tipidir. Örneğin 3X3 lük bir sistem kullanılıyor. Üst kademedeki kişi 3 kişiyi ekledi ve 4. kişiyi eklemek istiyor. 4. kişi bir alt kademedeki 3 kişiden birinin altına eklenir. Bu durumda 4. kişiyi ekleyen üye, pozisyon bonusu kazanır. Bu bonus sitemi ile maximum kişi sayısına ulaşmış kişinin yeni üye ekleme motivasyonu arttırılmış olur.

 

Matrix bonusu: Bu bonus, kazanç sistemini tamamlayan üyelere verilir. Örneğin 4X4 lük bir plan işletiliyor. Derinlik ve genişlik olarak 4. kademeyi tamamlayan her üyeye bu bonus primi verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizimle İletişime Geçin

Hemen arayın 0232 290 83 95 ya da İLETİŞİM