VERİNET YAZILIM - Network Marketing, Bayi Yönetim, Eğitim Yönetim, Eticaret

Unilevel Kazanç Sistemi

Unilevel kazanç sistemi, network firmalarında kullanılan en yaygın ve en kolay kazanç sistemidir. Bu sistemde bir kişi altına yeni üye kaydı sınırsız olarak yapılabilir. Sisteme hali hazırda dahil olmuş kişi, yeni üyeleri doğrudan kendi alt kademesine ekleyebilir.                                     

Yukarıdaki şablonda da gördüğünüz gibi A kişisi doğrudan bir alt kademesine sınırsız sayıda kişi ekleyebilir. Eklenen her bir kişi de yine kendi alt kademesine istediği kadar kişi ekleme hakkına sahiptir.

 

Unilevel kazanç sisteminin en büyük avantajı, direkt olarak bir alt kademeye eklenen kişi sayısında sınır olmadığından, kazançta da bir sınırlama yoktur. Ne kadar çok yeni üye, o kadar çok kazanç demektir.

 

Unilevel Kazanç Planı Nasıl Yapılır?

Bu planda aynı seviyedeki tüm üyeler, aynı miktarda kazanç sağlarlar. Yalnızca alınan primler için derinlik sınırlaması vardır. Genellikle 5.-7. derinlik seviyesine kadar olan satış ve üye eklemelerden kazanç sağlarlar. Kimi kullanıcılara göre ise derinlik sınırlaması yapılması dezavantaj olarak nitelendirilir. Derinlik arttıkça satış potansiyeli de artacağından elde edilen kazanç artacaktır. Ancak bu sistemde derinlik sınırlaması vardır.

Kazanç planını belirlemek, derinlik sınırlaması koymak, kademe kademe prim yüzdesi ayarlamak için network firmalarının bir sisteme ihtiyacı vardır. Katlı ve çok parametreli bu sistemlerin tanımlandığı yazılımlar ile planlar, raporlar, kazançlar ve üye sayıları bilgisine kolay ve hızlıca erişilebilir. Ayrıca online ve ulaşılabilir bir sistemin varlığı müşterinin sisteme olan güvenini de arttıracaktır.

 

Unilevel Kazanç Sistemi Bonusları

Network marketing sistemlerinde, üyeleri teşvik etmek adına çeşitli bonus modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerin bir kaçından bahsedelim;

 

Sponsor bonusu: Diğer kazanç planlarında da olduğu gibi, yeni üye eklemek isteyen kişinin, üye adayını etkilemek ve teşvik etmek için vermiş olduğu primdir.

 

Kademeli bonus: Üst kademedeki üyenin altındaki her bir üyenin satışından aldığı primdir. Böylece sonsuz bir kazanç döngüsüne girilir. Yeni üye eklemek ve herkesin satış yapması için teşvik niteliğindedir. Eski ve yeni üyelerin tamamının kazandığı bu bonus sistemi Network firmasının hızla büyümesini ve yayılmasını da sağlar.

 

Hızlı Başlangıç Bonusu: Network firmasının yeni başlayanlara verdiği marş bonusu olarak da nitelendirilen bonustur. Belli bir sürede belirli bir satış hacmini yakalaması için teşvik edilen yeni üyeye bu ek bonus verilir. Firmalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek yeni üyenin hedefine ulaşmasını kolaylaştırır. Kampanyayı tanıtıp ürünleri satarak satış hedefine ulaşan yeni üye, vaad edilen bonus primini alır. Bu bonus tipi firmalara özgüdür ve değişkendir. Her bir firma kendi kriterlerini belirler ve sistem ona göre düzenlenir.

 

Kademe İlerleme Bonusu: Bu bonus, sistemde belli bir seviyeye gelmiş kişilere verilen tek seferlik bir bonus primidir. Bazı network firmaları kademe limiti koymaktadır. Eğer mevcut kademesinde hiyerarşiye uymuyorsa, üyenin seviyesini düşürme hakkına sahiptir.

 

Performans Bonusu: Üyenin performansına göre network firmasının vereceği ek prim sistemidir. Kira yardımı, araç bakım bedeli, seyahat planı, çocuk eğitim desteği gibi sıralanabilecek olan ek ödenekler ile performansı arttıracak ek primler verilerek üyeler teşvik edilir. Sistemde bu tarz ek ödenekler tanımlanır. Performansa göre eklenip çıkartılabilir, aktif ya da pasif yapılabilir olacak şekilde kodlanır.

 

Liderlik Bonusu:  En üst kademedeki liderlerin teşviki için hazırlanmış bir bonus programıdır. Bu programda satışlardan yıllık ya da dönemlik şekilde yüzde primi verilir. Bu primler liderlerin performansına göre oranlanıp dağıtılır.

 

Kodlu Bonus: Kodlu Bonus, network şirketlerinde bir motivasyon bonusudur. Kademeler arası ilişkiyi temel alır. Ek veya ilave bir bonustur. İlişkiler farklı kurallara göre tanımlanır. Alt kademeye olan üstünlüğe göre alınan prim değişir. Bu kurallar bir şirketten diğerine farklılık gösterir.

 

Unilevel kazanç sistemi anlaşılması ve uygulaması kolay, genel kullanılan bir sistemdir. Hangi şekli olursa olsun firmanın ve üyelerin kazancı yüksektir. Ek bonus programları ve teşvikler ile yeni üye kaydı ve satışlar hızla arttırılabilir ve ağ genişletilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizimle İletişime Geçin

Hemen arayın 0232 290 83 95 ya da İLETİŞİM