Talepler doğrultusunda hazırlanmış olan program test edilmesi için tarafınıza teslim edilir. Programın içeriği, işlevleri kontrol edilir.
Eklenmesi, çıkarılması gereken konular ve özellikler konuşulur. Uygunluğu doğrultusunda düzeltilir, geliştirilir ve güncellenir.  Programın son hali en kısa sürede teslim edilir.